Värmepump, en verklig återvinnare

Uppvärmningen av en fastighet är en stor del av driftskostnaden varje år. Oavsett vilket värmesystem man har kan en värmepump bidra till att minska energiförbrukningen.

Hur fungerar en värmepump?
Värmepumpar av olika slag återvinner utomhusluft, vatten, berggrund, mark och ventilationsluft och omvandlar det till förnybar energi.

I dessa tider när man letar efter möjligheter till återvinning inom olika områden kan uppvärmningen absolut vara värd att se över. Alla pumpar drivs med elektricitet men bidrar till att minska energiförbrukningen totalt sett. Man bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle och minskar sina egna el-kostnader genom att installera en pump av något slag.

Vilken typ av pump ska man välja?


Följande råd är från värmepumpen.nu (En informationsportal om värmepumpar)

Har man ett vattenburet uppvärmningssystem i fastigheten kan man välja bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump. Om fastigheten står på urberget får man ut maximal effekt av bergvärmen. Det blir lägre energivinster om fastigheten vilar på till exempel kalkstensgrund. Det här har att göra med att urberget leder värme mer effektivt än mark av annan kvalitet. Att borra efter bergvärme är förenat med en större kostnad än att installera en luft-vattenvärmepump. Det kan löna sig att göra noggranna beräkningar av installationskostnaden kontra energivinsten för att ta ställning till vilken form av värmepump man ska välja.

Har fastigheten direktverkande eluppvärmning är det en luft-luftvärmepump som kan vara aktuell. Den omvandlar utomhusluften till värme och sänker därmed den årliga energiförbrukningen. En luftvärmepump är den pump som är förenad med den lägsta installationskostnaden. Även här lönar det sig att göra noggranna beräkningar för att se hur snabbt det går att få lönsamhet med tanke på installationskostnaden.

Oavsett vilken typ av värmepump man väljer kan man vara säker på att man får ner fastighetens energiförbrukning. Det gäller att välja det som passar det redan befintliga uppvärmningssystemet och väga inköp och installationskostnad mot energivinsten. Den ekonomiska aspekten är värdefull men återvinningen är också viktig ur ett globalt perspektiv. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken för att bidra till ett mer hållbart samhälle